Dôležitosť produktových textov na e-shope

Medzi veľmi častú chybu e-shopov patrí to, že neprikladajú dôležitosť textom. Produktové texty nielen približujú informácie o produkte, ale zároveň dokážu potenciálneho zákazníka presvedčiť, aby si produkt kúpil. Prečo by produktové texty mali byť samozrejmosťou na e-shope a ako na ne?

Dôležitosť produktových textov na e-shope

Prečo sú dôležité produktové texty?

Veľa e-shopov podceňuje produktové texty a ich silu. Kvalitný popis produktu všetkým kupujúcim poskytuje informácie, ktoré potrebujú k danej kúpe. Teda, zákazníka privedú ku kúpe. Častokrát tiež presvedčia zákazníkov, aby si produkt kúpili, v prípade, že o tom váhajú. Tieto texty tiež prinášajú organickú návštevnosť z vyhľadávačov.

Čo je dôležité brať na vedomie?

Texty musia byť zrozumiteľné

Píšte jednoducho. Musíte totiž myslieť na to, že váš produkt kupuje niekto, kto nie je odborník v danej oblasti, a preto je potrebné, aby textu rozumel. Avšak rozumieť by mu mal i ten, kto sa v oblasti vyzná. V prípade, že ponúkate iba profesionálne služby či produkty, tak to nemusíte nejako extra riešiť. V tom prípade píšte odborne.

To dôležité ide na začiatok

Žijeme v rýchlej dobe. To najdôležitejšie dávajte úplne na začiatok. Vaši potenciálni zákazníci chcú v rýchlosti vedieť, o aký produkt vlastne ide a celý text sa im čítať pravdepodobne nechce. Ak ich však produkt zaujme a je to niečo, čo hľadali, tak sa veľmi radi vrátia k textu a prečítajú si ho celý. Vo vašich produktových textoch dôležité veci zvýrazňujte. Ak máte popis príliš dlhý, tak ho rozdeľte do odsekov.

Inšpirujte sa

Ako komunikuje vaša konkurencia? Pozrite sa na ich e-shop, ako píšu produktové texty. Avšak nekopírujte ich. Môžete sa inšpirovať, no nepoužívajte tie isté texty. Pridajte do nich kúsok seba, svojho jazyka. V prípade, že máte popis produktu od vášho dodávateľa, tak sa môžete inšpirovať aj týmto textom. Nájdete v ňom iste mnoho informácií o produkte, ktoré budú vášho potenciálneho zákazníka zaujímať.

Výpovedná hodnota textu

Píšte iba to, čo je potrebné. Nepíšte rozprávky, ale ručne a stručne zhrňte to, čo zákazníka o produkte zaujíma. A nezabudnite na to najdôležitejšie – hovorte o produkte iba pravdu.

Akým chybám by ste sa mali vyhnúť?

  • dlhý názov produktu,
  • nezaujímavý text, ktorý nikto nedočíta do konca,
  • text je písaný príliš odborne, zákazník mu jednoducho nerozumie,
  • ako obrázok používate nekvalitnú fotografiu,
  • nedostatočné informácie o produkte.
Kontaktujte nás
Komentáre