Branding a korporátna identita

Branding je budovanie alebo rozpoznateľnosť značky. Spojením všetkých vizuálnych a zmyslových aspektov získame kompletnú korporátnu identitu. Jej základom je logo dizajn, logo manuál, rôzne propagačné materiály, webový dizajn, online/offline prezentácia spoločnosti, produktový dizajn a iné.

Súčasťou procesu budovania je nepochybne vytvorenie moderného loga.
Logom môže byť graficky spracovaný znak, symbol, slovné spojenie, logotyp či kombinácia písma a symbolu. Preto by mal byť jeho dizajn originálny, zaujímavý, ľahko zapamätateľný a dostatočne čitateľný i v zmenšenej podobe.
Logá majú často skrytý význam, a tak ostáva na fantázii pozorovateľa, aký príbeh sa za daným logom ukrýva.

V komunikačnej sfére je ďalším krokom budovania značky rozvoj vzťahov so zákazníkmi pomocou stanovených hodnôt a noriem.
To všetko tvorí neodmysliteľnú súčasť úspešného brandingu.

Komplexne zastrešíme vytvorenie nového brandu alebo rebranding pôvodnej značky.
Spoločne objavíme „archetyp“ vašej firmy, na základe ktorého pre vás pripravíme návrhy loga a kompletnú korporátnu identitu.

Ako bude celý proces prebiehať?

1. Na prvom sedení spoločne odhalíme „archetyp“ vašej spoločnosti.
2. Pripravíme návrhy loga, polepov a celkovej komunikácie značky.
3. Po konzultácii a výbere najvhodnejšej alternatívy pristúpime k realizácii.

Komentáre
Kontaktujte nás