Guerilla marketing

Pomôžeme vám vytvoriť guerilla kampaň pre produkt alebo službu a následne ju dostať medzi ľudí do ulíc.

Guerilla marketing využíva stratégie a koncepty pre propagáciu produktov alebo služieb nekonvenčnými spôsobmi a s veľmi nízkym rozpočtom. Využíva techniky, ktoré vyžadujú predstavivosť, upútanie pozornosti a pôsobia na osobnej a veľmi zapamätateľnej úrovni.
Tieto nekonečné kampane môžu byť vhodné práve pre vaše podnikanie. Guerilla marketing využívajú nielen malé firmy a start-upy, ale aj veľké spoločnosti. Takto dopĺňajú svoj marketingový mix o nové spôsoby propagácie alebo oslovujú špecifické publikum.

Ako to funguje?

  • Pripravíme ideovú líniu a scenár kampane.
  • Zabezpečíme komplexnú realizáciu od komparzu, cez natočenie videa na základe scenára a ideovej línie.
  • Oslovíme média a vynasnažíme sa o čo najväčší organický výtlak kampane.
Komentáre
Kontaktujte nás